de kleine lettertjes (data en cookies)

Whitepaperschrijver.nl is een samenwerking van TMM Ventures & Monday 9:15 te Rotterdam. Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Contactgegevens:

Whitepaperschrijver.nl
Pim van Tol, hoofdredactie
[email protected]
Rotterdam, Nederland

Rutger Mudde is de Functionaris Gegevensbescherming van Whitepaperschrijver.nl. Hij is te bereiken via [email protected]

Persoonsgegevens die wij verwerken: Whitepaperschrijver.nl verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Als je een reactie achterlaat op de blogs: naam, emailadres, website (optioneel), IP-adres.

Je e-mailadres wordt uiteraard niet getoond op de website. We gebruiken dit e-mailadres alleen als we persoonlijk reageren op jouw reactie. Verder onthoudt de website je IP-adres. Zo kunnen we eventuele gebruikers die spam sturen of bedreigen etc. blokkeren.

Als we een opdracht voor je doen en je daarvoor een factuur sturen: NAW-gegevens, emailadres, bankrekening. Eventueel overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, in correspondentie en/of telefonisch.

Bij de meeste opdrachten zullen we op een gegeven moment door jou geschreven teksten ontvangen om te gebruiken, redigeren en/of overnemen. Strikt genomen zijn dit geen persoonsgegevens, maar uiteraard gaan we ook hier vertrouwelijk mee om. Je kunt ervan uitgaan dat jouw redacteur de enige is die ze leest. Ook correspondentie over jouw werk wordt niet met anderen gedeeld.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken: Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via [email protected], dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

– Het afhandelen van jouw betaling
– Contact opnemen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Om goederen en diensten bij je af te leveren

Whitepaperschrijver.nl analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

Geautomatiseerde besluitvorming: Whitepaperschrijver.nl neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Whitepaperschrijver.nl) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren: Whitepaperschrijver.nl bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. In het geval van facturen is de wettelijke bewaartermijn voor ondernemers 7 jaar. Als je hecht aan geheimhouding of extra bescherming van je gegevens, zullen we op jouw expliciete verzoek zo snel mogeljk na het beëindigen van de werkzaamheden alle documenten en gegevens verwijderen uit onze bestanden. 

Delen van persoonsgegevens met derden: Whitepaperschrijver.nl verstrekt genoemde gegevens uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies of vergelijkbare technieken die wij gebruiken: Whitepaperschrijver.nl gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Whitepaperschrijver.nl gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content kunnen aanbieden. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting deze  {link}

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. In ons geval betreft dit:

Google Analytics

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen: Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Whitepaperschrijver.nl en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar [email protected]

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar zeker binnen vier weken, op jouw verzoek.

Whitepaperschrijver.nl wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze  {link}

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen: Whitepaperschrijver.nl neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via [email protected]