Zelf schrijven

Je wilt zelf een whitepaper schrijven.
Lees hier wat je nodig hebt voor een goed resultaat.

Een whitepaper heeft deze

Onderdelen

Hoewel er allerlei definities van een whitepaper zijn (en de term ook vaak verkeerd wordt gebruikt), mag je in een goede whitepaper de volgende onderdelen verwachten:

 • Titelpagina
 • Samenvatting
 • Inleiding
 • Subkoppen
 • Opsommingen
 • Kaderteksten of andere ‘onderbrekende’ tekstdelen zoals grafieken of tabellen
 • Verwijzingen naar gebruikte bronnen en achtergrondmateriaal
 • Conclusie

Mocht je vragen hebben of er gaandeweg niet uitkomen, neem dan contact op.


Een whitepaper heeft deze

Kenmerken

Over de lengte verschillen de meningen: sommige schrijvers zeggen ‘minimaal 12 pagina’s, maximaal 50’ maar die zijn streng in de leer. Het gaat met name om de kracht van de inhoud, en die kan ook geloofwaardig worden gepresenteerd in 4 of 6 pagina’s.

De structuur van je hoofdverhaal is doorgaans een indeling in vijven:

 1. Inleiding: wat is het thema, wat zijn de takeaways
 2. Beschrijving van de situatie, het probleem, de ontwikkelingen
 3. Eventueel een verdieping (historisch overzicht, of wat hebben anderen hierover geschreven)
 4. Oplossing, nieuwe visie, inclusief de uitleg en onderbouwing ervan
 5. Conclusie

Een whitepaper heeft deze

Kenmerken

De structuur van je hoofdverhaal is doorgaans een indeling in vijven:

 1. Inleiding: wat is het thema, wat zijn de takeaways
 2. Beschrijving van de situatie, het probleem, de ontwikkelingen
 3. Eventueel een verdieping (historisch overzicht, of wat hebben anderen hierover geschreven)
 4. Oplossing, nieuwe visie, inclusief de uitleg en onderbouwing ervan
 5. Conclusie

Bedenk van tevoren wie je publiek is en welk doel je met de whitepaper wilt bereiken.

Bedenk dit aan het

Begin

 • Formuleer eerst duidelijk je doel en je publiek
 • Maak een opzet, een korte inhoudsopgave van je paper (liefst al met tussentitels)
 • Bedenk dan wat voor illustraties je wilt: grafieken (technisch), foto’s (inspiratie), iconen en infographics (vergroten van het leesgemak)
 • Als je een eerste versie hebt geschreven, laat die dan door zoveel mogelijk verschillende mensen beoordelen
 • Je kunt je whitepaper op je site zetten in PDF of als pagina. Bedenk of je lezers een emailadres (en NAW) wilt vragen, of dat je de paper vrijelijk beschikbaar stelt. Als je data vraagt, moet je ook wel echt iets te bieden hebben!

Bedenk dit aan het

Begin

 • Formuleer eerst duidelijk je doel en je publiek
 • Maak een opzet, een korte inhoudsopgave van je paper (liefst al met tussentitels)
 • Bedenk dan wat voor illustraties je wilt: grafieken (technisch), foto’s (inspiratie), iconen en infographics (vergroten van het leesgemak)
whitepaper zelf schrijven

Let op de juiste

Stijl en inhoud

De stijl is serieus, soms zelfs academisch. Er wordt doorgaans veel (technische) informatie in kort bestek gegeven. Lezers van whitepapers doen het doorgaans niet voor hun lol — het is werk, en het is een goede manier om in kort bestek iets te leren over een thema.

Dit gezegd hebbend, houd altijd rekening met het publiek waar je voor schrijft. Technische mensen willen alles goed snappen, en hebben dus veel details en vaktermen nodig. Schrijf je voor ondernemers of CEO’s, dan gaat het meer om marktkansen, visie en groeipotentieel. Financiële mensen hebben behoefte aan cijfers, aan ontwikkelingen (grafieken), en een goede onderbouwing. Dit is even snel geschetst, maar schrijf in elk geval ‘naar je publiek toe’ en niet vanuit je eigen kennis of enthousiasme.

Laat natuurlijk wel je eigen expertise zien. Dat kan op verschillende manieren, onder meer door eigen onderzoek te presenteren. Voor veel bedrijven gaat dat te ver, maar het is de moeite waard je erin te verdiepen. De meeste whitepapers halen hun onderbouwing van openbare onderzoeken op internet, van CBS bijvoorbeeld of meer specifieke brancheplatforms. Je hebt dus een groot voordeel als je eigen onderzoek of expertise kunt presenteren. Algemene rapporten zijn wel heel nuttig om trends te laten zien, of heersende aannames en voorkeuren zichtbaar te maken.

Let op de juiste

Stijl en inhoud

De stijl is serieus, soms zelfs academisch. Er wordt doorgaans veel (technische) informatie in kort bestek gegeven.

Dit gezegd hebbend, houd altijd rekening met het publiek waar je voor schrijft. Technische mensen willen bijvoorbeeld alles goed snappen, en hebben dus veel details en vaktermen nodig. Schrijf je voor ondernemers of CEO’s, dan gaat het meer om marktkansen, visie en groeipotentieel.

Laat natuurlijk wel je eigen expertise zien. Dat kan op verschillende manieren, onder meer door eigen onderzoek te presenteren.

hoe schrijf je een whitepaper?

Dit is een handige

Werkwijze

Begin met het opzetten van je structuur:

 • Wat wil je beschrijven?
 • Wat moet je daarvoor eerst vertellen, wat erna?
 • Wat is je analyse, conclusie, inzicht over dat wat je beschrijft?
 • Wat voor aanbevelingen of consequenties moet de lezer daaruit trekken?

De antwoorden op deze vragen leiden vanzelf tot:

 • Een stuk dat de situatie beschrjft.
 • Een keuze voor je rode draad van die beschrijving: begin je met de geschiedenis en eindig je in het heden, of begin je in het heden en zet je daarna een stap terug (dit werkt vaak beter).
 • Een stuk dat reflecteert op wat je zojuist vertelde: ‘Wat kunnen we hiervan leren’?
 • Een conclusie, advies, lijst met suggesties (hier kun je eventueel je eigen oplossingen in verwerken!)

Wat je dan nog overhoudt om in te vullen zijn:

 • Een inleiding of samenvatting: een inleiding is prettig als er veel technische informatie in het situatiestuk staat — dan leid je de lezer rustig je whitepaper in. Als je mag aannemen dat iedereen de beschreven situatie kan plaatsen, is een samenvatting voldoende. Daarin vertel je in een paar zinnen waar deze tekst over gaat, en wat je conclusies zijn. Het is het antwoord op de vraag: ‘Waar gaat die whitepaper van jou over?’
 • Bronverwijzingen: als je iets beweert dat klinkt als een feit, is het altijd prettig als je de vraag ‘Hoe weet je dat?’ voor de lezer kunt beantwoorden door te verwijzen naar een bron. Denk aan CBS, universitaire onderzoeken, grote enquêtes (Gartner) en dergelijke. Zoek altijd een ‘stevige bron’, niet een onderzoekje onder 10 respondenten.
 • Wat illustraties, schema’s of tabellen. Niet te veel, maar op elke pagina één ‘onderbreking’ is wel prettig.
 • Je afsluiting, eigenlijk de ‘samenvatting achteraf’. Plaats hier ook een link naar jou als auteur (email) of je website.

Dit is een handige

Werkwijze

Begin met het opzetten van je structuur:

 • Wat wil je beschrijven?
 • Wat moet je daarvoor eerst vertellen, wat erna?
 • Wat is je analyse, conclusie, inzicht over dat wat je beschrijft?
 • Wat voor aanbevelingen of consequenties moet de lezer daaruit trekken?

De antwoorden op deze vragen leiden vanzelf tot:

 • Een stuk dat de situatie beschrijft.
 • Een keuze voor je rode draad van die beschrijving: begin je met de geschiedenis en eindig je in het heden, of begin je in het heden en zet je daarna een stap terug (dit werkt vaak beter).
 • Een stuk dat reflecteert op wat je zojuist vertelde: ‘Wat kunnen we hiervan leren’?
 • Een conclusie, advies, lijst met suggesties (hier kun je eventueel je eigen oplossingen in verwerken!)

Wat je dan nog overhoudt om in te vullen zijn:

 • Een inleiding of samenvatting. Het is het antwoord op de vraag: ‘Waar gaat die whitepaper van jou over?’
 • Bronverwijzingen: Denk aan CBS, universitaire onderzoeken, grote enquêtes (Gartner) en dergelijke. Zoek altijd een ‘stevige bron’.
 • Wat illustraties, schema’s of tabellen. Niet te veel, maar op elke pagina één ‘onderbreking’ is wel prettig.
 • Je afsluiting, eigenlijk de ‘samenvatting achteraf’. Plaats hier ook een link naar jou als auteur (email) of je website.

Fantastisch gecoacht, met respect, waardering en geduld.

HAAGSE BEEK ORGANISATIEADVIES

Whitepaperschrijver biedt een combinatie van SEO-expertise en business savvy met ongekende uitgeef­ervaring en schrijf­talent. Deze expertise is probleem­loos uit te breiden tot webdesign, content marketing, webpromotie of uitgeef­strategieën. Mocht je whitepaper dus onderdeel zijn van een groter marketingplan, dan is WPS optimaal ingericht voor maximale aansluiting op al je initiatieven.

Whitepaperschrijver
Rotterdam, NL
Pim van Tol, hoofdredactie
06 4998 2490
info@whitepaperschrijver.nl