Online vind je vele, vele whitepaper templates, illustraties en meer. Hieronder onze favorieten, en een paar tips voor wie zijn eigen whitepaper wil schrijven en publiceren. Gaandeweg zullen we ze aanvullen en ook eigen voorbeelden gaan publiceren.

Voor je begint

  • Formuleer eerst duidelijk je doel en je publiek
  • Maak een opzet, een korte inhoudsopgave van je paper (liefst al met tussentitels)
  • Bedenk dan wat voor illustraties je wilt: grafieken (technisch), foto’s (inspiratie), iconen en infographics (vergroten van het leesplezier)
  • Als je een eerste versie hebt geschreven, laat die dan door zoveel mogelijk mensen beoordelen
  • Je kunt je whitepaper op je site zetten in PDF of als pagina. Bedenk of je lezers een emailadres (en NAW) wilt vragen, of dat je de paper vrijelijk beschikbaar stelt. Als je informatie vraagt, moet je ook wel echt iets te bieden hebben!

Ook voor een whitepaper geldt: een goede voorbereiding is het halve werk

templates voor de tekst

De volgende sites hebben goede voorbeelden van hoe een whitepaper eruit kan zien. Als de voorbeelden in PDF zijn, kan je ze bekijken en namaken. In Word (.docx) kun je ze meteen openen en je eigen tekst erin zetten. In alle gevallen geldt:

  • Kijk goed wat je zelf nodig hebt voor je verhaal, kan het eenvoudiger of mooier?
  • De Amerikaanse voorbeelden zijn altijd in het formaat Letter, dat papier is groter dan A4. Let er dus op dat je het formaat van jouw paper aanpast bij ‘Page setup’ of ‘Pagina-instelling’ . Zo krijgt je lezer geen ruzie met de printer.

1   https://www.docformats.com/white-paper-template/

(voor deze whitepaper templates moet je ‘betalen’ met je emailadres)

2   https://www.template.net/business/paper-templates/white-paper-pdf/

(deze zijn gratis, en deels hetzelfde als hierboven)

3   https://www.wordlayouts.com/white-paper-template/

(deze zijn gratis)

bronnen voor illustraties

Op deze sites vind je gratis illustraties voor je whitepaper. Zoeken kun je met Engelse steekwoorden. In alle gevallen geldt: de plaatjes zijn gratis maar je moet wel de maker ervan noemen in je paper. Dat kan in een klein regeltje onder de illustratie, of achterin bij de bronvermeldingen. Het handigste formaat is JPG maar vaak krijg je ook een EPS erbij. Die is voor vormgevers die met Illustrator of Indesign werken.

1   www.unsplash.com  (fotografie)

2   www.pexels.com  (fotografie)

3   www.freepik.com  (foto’s en tekeningen)