Op deze pagina vind je een stap-voor-stap hulp bij het schrijven van je whitepaper. Deze basisopzet wordt vaak gevolgd (eigenlijk zijn het er twee, dat zie je wel als je ermee gaat werken). 

In de komende weken gaan we deze pagina aanvullen met goede voorbeelden, extra tips en dergelijke, zodat het framewerk nog meer gaat leven en je hopelljk niet alleen zal helpen maar ook inspireren!
 

TITEL

NAAM AUTEUR

MANAGEMENTSAMENVATTING

INHOUD

INLEIDING

a - Wat is de vraag waar je lezer mee zit:

Voor welk probleem zoekt ze een antwoord? Welke kennisgat heeft hij dat jij voor hem gaat dichten in deze paper? Blijf met je focus op het bureau van de lezer, ga niet situatie in de wereld (of de maatschappij) beschrijven.

b - Ook handig om mee te beginnen: welk doel heeft de lezer voor ogen:

Wat zijn de obstakels op zijn pad daarnaar toe? Deze whitepaper zal de obstakels bespreken en (deels of allemaal) wegnemen.

d - Wat ga je bespreken:

Hoe ziet de indeling van je whitepaper eruit? Beschrijf het voorwerk dat je deed (interviews, leeswerk, eigen onderzoek, cases), je werkwijze en aanpak van deze whitepaper.

EERSTE HOOFDSTUK

1a - Als je ‘oplossing’, theorie, model of zienswijze uit een aantal stappen bestaat, kun je ervoor kiezen om het eerst in vogelvlucht te beschrijven en vervolgens per stap of onderdeel uit te werken:
 • Wat is in het kort de focus van je oplossing of model, waar richt het zich op?
 • Wat zijn de elementen, hoe hangen ze samen? Zit er een vaste volgorde in?
 • Hoe toon je aan dat dit het complete plaatje is?
1b - Je kunt er ook voor kiezen om te beginnen met een case waar alle of veel elementen van je verhaal in zitten. Dat werkt heel aansprekend, en veel lezers leren sneller van de werkelijkheid dan van abstracte theorie:
 • Wat voor bedrijf gaan we leren kennen? Wie is de persoon met het probleem?
 • Wat probeerde hij voordat hij de goede oplossing vond?
 • Welke vragen moest hij gaandeweg beantwoorden? Waar haalde hij de antwoorden vandaan?
 • Met wie moest hij samenwerken, wat moest er veranderen aan de werkwijze of de organisatie? Welke problemen leverde dat op?
 • Hoe liep het verhaal af? Welke resultaten of losse eindjes zijn er te melden?
1c - Als je iets wetenschappelijker wilt werken, kun je ervoor kiezen eerst iets te zeggen over al bestaande theorieën, oplossingen of modellen. Wat werkt wel, wat niet, wat mist er nog? Hier kun je je eigenheid goed in laten blijken:
 • Welke oplossingen bestaan of bestonden er al voor dit probleem? (Houd het kort want de lezer wil snel weten wat er wél werkt. Maar het is goed voor je autoriteit als je kunt laten zien dat je kennis en ervaring hebt.)
 • Wat zijn de tekortkomingen van de alternatieven? Wat zijn de optimale omstandigheden waarin jouw of andere oplossingen moeten werken?
 • Wat heeft de lezer nodig om een inschatting te kunnen maken van haar situatie? Of om te kunnen kiezen tussen alternatieven? Zijn er rapporten, assessments, meetinstrumenten beschikbaar? Welke partijen spelen hier een rol in?

TWEEDE HOOFDSTUK

2a - Als je een stappenplan of model introduceerde, kun je nu voor de komende hoofdstukken de volgende vragen beantwoorden:
 • Wat is het eerste (tweede, derde…) element in je model, theorie, oplossing?
 • Hoe werkt het, wat kan de lezer ermee? Probeer geen handleiding te schrijven maar steeds bij de oplossing van problemen te blijven. Dus liever het ‘wat’ dan het ‘hoe’.
 • Wat moet ze vooral wel of niet in de gaten houden in het gebruik of de beoordeling ervan?
2c - Als je een case beschreef en geen stappenplan hebt, kun je hier ‘de lessen uit de case trekken’. Je reflecteert op het vorige hoofdstuk en stelt je de volgende vragen:
 • Wat ging er goed, wat niet?
 • Waar moet je rekening mee houden voor een goede werking? Waar ging dat hier goed of niet?
 • Kun je de lezer af en toe direct aanspreken, à la ‘Heeft u ook de ervaring van Peter uit de case?’

DERDE HOOFDSTUK

3a - Als je een stappenplan of model introduceerde, kun je nu voor de komende hoofdstukken de volgende vragen beantwoorden:
 • Wat is het tweede (derde, vierde…) element in je model, theorie, oplossing?
 • Hoe werkt het, wat kan de lezer ermee? Probeer geen handleiding te schrijven maar steeds bij de oplossing van problemen te blijven. Dus liever het ‘wat’ dan het ‘hoe’.
 • Wat moet ze vooral wel of niet in de gaten houden in het gebruik of de beoordeling ervan?
3c - Je kunt hier ook weer terug de theorie in. Je reflecteert op het vorige hoofdstuk en stelt je de volgende vragen:
 • Wat heeft de case de lezer laten zien? Wat ging er goed, wat niet? Wat kan hij ervan leren?
 • Kun je de lezer af en toe direct aanspreken, à la ‘Heeft u ook de ervaring van Peter uit de case?’
 • Hoe is wat je liet zien een helder voorbeeld van de werking van jouw idee of oplossing? Waar moet je rekening mee houden voor een goede werking? Waar ging dat hier goed of niet?
 • Welke eigen gedachten heb jij als schrijver bij de case? Is het een goed, matig of slecht voorbeeld? Wat zou je er nog aan willen toevoegen?
 • Is er kritiek gekomen op (of tijdens) de case, en wat kun jij er als auteur mee doen?
 • Is er alternatief onderzoek dat op andere conclusies wijst? Wat zeg jij daarvan als expert?

VIERDE HOOFDSTUK

4c - Je maakt een hoofdstuk met ‘lessons learned’ en beantwoordt de volgende vragen:

Wat hebben we vooral geleerd in de case en de bespreking ervan? Wat zijn de takeaways voor de lezer?

Wat zijn vooral voor jouzelf de belangrijkste aandachtspunten? Waarom zijn die in jouw opinie zo belangrijk, en waarom worden die door anderen (soms) niet goed ingeschat?

Is er op basis van de case(s) en de bespreking ervan een optimaal stappenplan of checklist af te leiden? Beschrijf dat dan puntsgewijs.

Als je de lezer een nieuw inzicht wilt geven, richt je kijker dan eens op een aantal problemen of situaties. Kun je aantonen dat die problemen verdwijnen of situaties veranderen door jouw nieuwe inzicht?

CONCLUSIE

a - Hoe zijn de vragen of problemen uit de inleiding geadresseerd of beantwoord:
 • Wat heeft de lezer nu meegekregen? Wat kan ze nu anders gaan doen in haar werk? Welke nieuwe inzichten helpen hem bij een betere/andere beoordeling van de beginsituatie?
 • Is er een element uit je verhaal dat je nog eens extra wilt benadrukken?
 • Zijn er nog losse eindjes? Moet er nog meer onderzoek gedaan worden bijvoorbeeld?

BRONNEN EN CREDITS